Polemik Anutan Syeh Siti Jenar yang Dikira Menyimpang

Julukan Syeh Siti Jenar lumayan diketahui golongan warga Jawa. Terlebih jika bukan pertanyaan anutan kontroversialnya mengenai Manunggaling Abdi Baginda. Dari anutan yang dikira menyimpang seperti itu Syeh Siti Jenar kesimpulannya wajib berdekatan dengan hukum mati. Bagaikan seseorang Syeh, Siti Jenar sesungguhnya pula mempunyai kontribusi dalam mengedarkan agama Islam sesudah runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah […]