Julukan Syeh Siti Jenar lumayan diketahui golongan warga Jawa. Terlebih jika bukan pertanyaan anutan kontroversialnya mengenai Manunggaling Abdi Baginda. Dari anutan yang dikira menyimpang seperti itu Syeh Siti Jenar kesimpulannya wajib berdekatan dengan hukum mati.

Bagaikan seseorang Syeh, Siti Jenar sesungguhnya pula mempunyai kontribusi dalam mengedarkan agama Islam sesudah runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah atasan Kerajaan Demak. Tetapi oleh para orang tua apa yang dianjurkan Siti Jenar dikira salah lagi menyimpang.

Anutan Syeh Siti Jenar terbongkar dikala para orang tua serta beberapa figur Islam kala itu mengadakan pertemuan di Kastel Argapura, Giri( Gresik). Muncul antara lain Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bersih, Tan Go Wat nama lain Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura serta pula Syeh Siti Jenar.

Tiap- tiap jago agama Islam itu mengantarkan uraian serta wawasan mereka mengenai agama. Tetapi datang kesempatan Syekh Siti Jenar, apa yang diucapkannya itu malah membuat semua orang tua tiba- tiba terkesima.

“ Memuja Allah dengan bersujud bersama rukunya, pada dasarnya serupa dengan Allah, bagus yang memuja ataupun yang disembah. Dengan begitu, hambalah yang berdaulat serta yang memidana juga hamba pula,” tutur Syeh Siti Jenar.

Sebagian orang tua langsung memohon Syekh Siti Jenar buat bertobat sebab sudah membandingkan diri dengan Tuhan. Tetapi Syekh Siti Jenar senantiasa pada pendiriannya serta apalagi beliau jelas menanggapi,“ Supaya jauh tetapi betul, sedangkan yang dekat belum pasti betul.”

Atas perkataan itu Prabu Satmata( Sunan Giri) akan memidana Syeh Siti Jenar supaya anutan yang ditaksir menyimpang itu tidak terhambur. Terlebih dikala itu keagungan Islam tengah bertumbuh di tengah warga, alhasil para orang tua takut esoknya pemeluk justru hendak jadi menyimpang.

Sehabis pertemuan itu, para orang tua melangsungkan pertemuan kedua. Skedul pertemuan yang kali ini ialah mangulas buat berikan ganjaran pada Syeh Siti Jenar. Dalam peluang itu Syeh Siti Jenar justru terus menjadi berani, dikala ditanya Syekh Maulana Magribi dengan berdengung beliau menanggapi,” Betul, Allah julukan hamba, tidak terdapat Allah tidak hanya Siti Jenar, lenyap Siti Jenar, hingga Allah yang terdapat.”

Sebab seperti itu kesimpulannya Syeh Siti Jenar dihukum mati. Mengenai gimana Syekh Siti Jenar dieksekusi pula tidak dikenal dengan cara tentu sebab terdapat banyak tipe yang mendampingi kepergiannya.

Terdapat yang mengatakan Syeh Siti Jenar berpulang di tangan Sunan Kalijaga dalam sesuatu pertarungan. Tetapi terdapat pula yang berkata bila hidup Syeh Siti Jenar selesai dengan metode dipenggal kepala bersama 3 orang pengikutnya.

Begitu pula dengan posisi kober tempat Syeh Siti Jenar disemayamkan atau dikuburkan. Para pengikut Syeh Siti Jenar ataupun warga dikala ini juga pula tidak mengenali makam Syeh Siti Jenar terletak.

Tetapi dalam narasi orang tua terdapat pula yang mengatakan bila 3 hari sepeninggal Siti Jenar, Sunan Giri memandang badan syeh kontroversial itu sedang utuh. Beliau mengikuti suara Syeh Siti Jenar memberinya damai setelah itu lenyap.

Walaupun dikira menyimpang tetapi para pengikut Syeh Siti Jenar senantiasa menyangka Manunggaling Abdi Baginda tidak menyimpang. Bagi mereka, Syekh Siti Jenar tidak sempat mengatakan dirinya bagaikan Tuhan.

Manunggaling Abdi Baginda bukan dikira bagaikan bercampurnya Tuhan dengan makhluk- Nya, melainkan Si Inventor merupakan tempat kembali seluruh insan. Dengan kembali pada Tuhannya berarti orang sudah bersuatu dengan Tuhannya.

Dalam anutan Syeh Siti Jenar, Manunggaling Abdi Baginda berarti di dalam diri orang ada arwah yang berawal dari arwah Tuhan. Perihal ini cocok dengan bagian Angkatan laut(AL) Quran yang menerangkan mengenai invensi orang.

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.” (QS Shad 71 : 72).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *